دفتر مرکزی گروه صنعتی کراس

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه سوم، پلاک 8 ساختمان کراس

02189321000