تخفیفات دوچرخه

دوچرخه شهری جاینت IDIOM 2 سایز 20 اینچ

18,840,600 تومان

دوچرخه شهری جاینت مدل FCR C2

30,410,000 تومان

دوچرخه شهری کراس مدل CITY COMFORT سایز 20 اینچ تاشو

7,309,300 تومان

دوچرخه شهری کراس مدل CITY STORM سایز 26 اینچ

5,631,800 تومان6,257,000 تومان

دوچرخه شهری کراس مدل CityStorm دنده ای سایز 26 (CTB)

6,420,700 تومان

دوچرخه شهری کراس مدل LIZARD سایز 20 اینچ

4,586,100 تومان

دوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay 20-V

21,350,000 تومان

دوچرخه شهری مریدا مدل CROSSWAY 40-D سایز 28 اینچ

24,598,000 تومان

دوچرخه شهری مریدا مدل CROSSWAY URBAN 100 سایز 28 اینچ

34,804,400 تومان

دوچرخه شهری مریدا مدل HARDY DJ TEAM سایز 26 اینچ

59,868,200 تومان

دوچرخه شهری مریدا مدل S-Presso 100D

30,844,300 تومان

دوچرخه شهری مریدا مدل Speeder T1

26,620,000 تومان

تخفیفات تجهیزات

دستگاه قایقرانی کبری اسپرت

5,395,500 تومان

اسکی مقاومت مغناطیسی کبری اسپرت IREB27M

6,933,700 تومان

اسکی مقاومت مغناطیسی کبری اسپرت IREB74M

7,269,200 تومان

دوچرخه ثابت ايستاده کراس فيتنس TRACK 3)B009)

7,799,000 تومان

الپتیکال (اسکی فضایی) E901-TEMPO

13,529,000 تومان

استپر هورایزن مدل Dynamic 208

14,236,300 تومان

دستگاه قایقرانی کتلر مدل FAVORIT

15,015,800 تومان

دوچرخه ثابت ایستاده CROSS FITNESS VEGAS 100

15,851,700 تومان

دوچرخه ثابت ایستاده CROSS FITNESS B660

16,180,000 تومان

الپتیکال (اسکی فضایی) کراس فیتنس مدل VEGAS 200

17,046,600 تومان

دوچرخه ثابت اسپینینگ CROSS FITNESS SPEED 500

19,164,700 تومان

الپتیکال (اسکی فضایی) پروفرم Pf 450HR

23,578,300 تومان